Hoş geldiniz…

Zeki, sağlıklı bir nesile ve geleceğe sahip olmak artık elimizde…

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

İYOT YETERSİZLİĞİ

İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda dünyamızda 1,6 milyar çocuk iyot yetersizliğinden etkilenmektedir.
İyot yetersizliği şu anda dünyadaki milyonlarca çocuğu gözle görülmeyen ve önlenebilen beyin özrüne mahkum etmiş, on milyonlarca çocukta zihinsel geriliğe yol açmış, bunların dışında da yüz milyonlarcasında da daha hafif bedensel ve zihinsel kusurlar yaratmıştır.

Ülkemizde en son 2002-2003 yıllarında okul çağı çocuklarında yapılan araştırmaların sonuçlarına göre;

  • Her 100 çocuktan yaklaşık 30'unda Guatr sorunu olduğu
  • İdrardaki iyotların yeterli olup olmadığına bakıldığında 100ug/L olması gereken idrar iyot miktarı yerine 53ug/L olduğu bulunmuştur. Bu durum ülkemizde özellikle okul çağı çocuklarında iyot yetersizliğinin ciddi boyutlarda olduğunun net kanıtıdır.

BİREYLERİN ALMASI GEREKEN GÜNLÜK İYOT MİKTARLARI

              YAŞAM DÖNEMİ               GÜNLÜK İYOT ALIMI
                  0-6 yaş                   90 mcg / gün
                  6-12 yaş                   120 mcg / gün
                  12 yaş üstü                   150 mcg / gün
                  Gebe ve emzikli                   200 mcg / gün

İYOT NEDİR?

İYOT İNSAN VE HAYVANLARDA NORMAL BÜYÜME VE GELİŞME İLE BEYİN VE VÜCUT İŞLEVLERİ İÇİN MUTLAK GEREKLİ BİR ELEMENTTİR.

İyot, insan vücudunda beyin ve sinir sisteminin normal büyüme ve gelişmesi, vücut ısısı ve enerjisinin devamı için gerekli olan tiroid hormonlarının (T4-tiroksin ve T3-triyodotironin) önemli bir bileşenidir. Bu hormonlar vücudun tüm sistemlerinin büyüme ve gelişmesi için gereklidir. Besinlerle iyot yetersiz alındığında iyot yetersizliği hastalıkları görülmektedir.

İYOT YETERSİZLİĞİ SONUCUNDA;

Tiroid bezinden kana geçen hormonlar yeterli miktarda yapılmamakta, hemen hemen tüm organların büyümesi, gelişmesi ve işlevlerinde sorunlar ortaya çıkmakta, boy uzaması durmakta ve zihinsel işlevler gerilemektedir.
ÖNEMLİ!! Yapılan bilimsel çalışmalara göre doğumdan itibaren iyot yetersizliği zeka düzeyinde 13.5 puanlık düşmeye neden olmakta çocuklarda öğrenme yeteneğinde azalma ve algılama güçlüğü ve bunun sonuncu olarak da okul başarısında düşme gibi sorunlara yol açmaktadır.

İYOT HANGİ KAYNAKLARDAN SAĞLANABİLİR?

  • İyot vücuda, yenilen gıdalardan ve içilen sulardan alınır.
  • İyot, deniz ürünlerinde (balık, yosun gibi), toprakta yeterli miktarda iyot bulunduğunda et, süt yumurta ile tahıllarda ve diğer gıdalarda bulunmaktadır. Ancak besinlerimizde ve içme suyumuzda yeterli iyot bulunmuyorsa o zaman vücudumuzun ihtiyacı olan iyodu alamayız.


Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de toprak erozyonu, sel baskınları v.b. nedenlerle su ve toprakta iyot yeterince bulunmamaktadır. Dolayısıyla toprakta yetişen besinlerde vücudun ihtiyacı olan iyot alınamamaktadır.

Bu konuda üniversitelerimizin yıllar içinde yaptığı araştırma sonuçlarına bakıldığında; - 1968, 1970, 1979 ve 1980 yıllarında gıda ve içme sularında iyotun yetersiz olduğu görülmektedir.

BU NEDENLE ÜLKEMİZDEKİ BU SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN; Türkiye'de "İyot Yetersizliği Hastalıkları" önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu sorunları ortadan kaldırmak amacıyla SAĞLIK BAKANLIĞI ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1994 yılından bu yana ülke düzeyinde İYOT YETERSİZLİKLERİ HASTALIKLARI VE ÖNLEMLERİ PROGRAMI başlatmıştır.
Programın Temel Amacı;
toplumu iyotla zenginleştirilmiş gıdalar tüketimi konusunda bilgilendirerek iyot eksikliği hastalıklarından korumaktır.

ÜRÜNLERİMİZ


İYOT NEDEN BU KADAR ÖNEMLİDİR?

  • Beynin normal çalışmasını ve zeka geriliğinin önlenmesini sağlar.
  • Bebeğimizin ve çocuğumuzun normal büyüme ve gelişmesi için olmazsa olmazıdır.
  • Ülkemizde besinlerin yetiştiği TOPRAK ve SU'daki iyot yetersizliğinin; önlenebilir zeka geriliğinin ve ayrıca aşağıdaki tablodaki yer alan rahatsızlıkların en önemli nedeni olduğunu biliyor muydunuz?

Ülkemizde olduğu gibi dünyada da iyot yetersizliği hastalıklarının çözümünde farklı programlar yürütülmektedir. Bu programların başında gelen ve tüm dünyada kabul gören iyotlu tuzun dışında, tamamen zararsız olan "içme sularının iyot ile zenginleştirilme" projeleridir.

İyot Eksikliğinde Oluşan Sağlık Sorunları

Anne Karnında ve Bebeklikte Çocukluk ve Gençlikte Yetişkinlerde
Düşük – Ölü doğum Guatr Guatr
Bebek ölümünde artma Büyüme geriliği Tiroid bezinin çalışmaması
Zeka geriliği Öğrenmede güçlük Yetersiz öğrenme ve anlama
Sağırlık - Dilsizlik Okul başarısızlığı Güçsüzlük
Cücelik Obezite Obezite, osteoporoz

IODIS Konsantresi,

Bilimsel araştırmalarla en başarılı proje olarak günümüzde kabul görmüş ve iyot eksikliğinden kaynaklanan sağlık sorunlarının çözümünde, IODIS Konsantresi kullanımı dünyada en üst sıralara tırmanmaktadır.

Avrupa, Asya, Afrika, Avustralya kıtaları ve Kanada'da birçok patent ve sertifika alarak neredeyse dünyanın tamamında gıda sektöründeki haklı yerini almıştır.

Ekolojik felaketler ve çevre kirlilikleri bütün insanlığın sağlığını tehdit eden en büyük tehlikelerden biridir. IODIS konsantresi kullanımı insan vücudundaki iyot dengesinin sağlanmasını destekler. İyot minerali bağışıklık sistemini güçlendirir ve hücre metabolizmasını yeniler. Hepsinden de önemlisi vücutta birikmiş bulunan radyasyonun atılımını sağlar.

IODIS Konsantresi Kullanımı; her yaş grubuna hitap edebilecek günlük gıda tüketimi ürünlerinin üretiminde kullanılmakta ve tavsiye edilmektedir.

Dünyada benzeri olmayan IODIS konsantresi, eşsiz yararlarının yanı sıra hiçbir zararlı yan etkisinin olmadığı ispat edilmiş mucizevi bir üründür.

IODIS Konsantresi